Ottův slovník naučný/Akontion

Údaje o textu
Titulek: Akontion
Autor: Antonín Gottwald
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 641. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akontion, oštěp, bylo v dobách hérójských hlavně zbraní loveckou, sudlicím podobnou, kratší než kopí. Jako zbraně válečné, a sice do dálky, neužívali ho Řekové, nýbrž jen barbaři. Gd.