Ottův slovník naučný/Akkrescence

Údaje o textu
Titulek: Akkrescence
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 634. Dostupné online.; Třináctý díl, Praha : J. Otto, 1898. S. 1116. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Přírůstek věci

Akkrescence (z lat.), přírůstek k hlavnímu předmětu práva zevně přistupující (na př. některé druhy akcesse a právo k náhradě škody pro nesplnění závazku v čas, kteréž přistupuje ku předmětu hlavnímu; srv. §. 919. všeob. obč. zák. a čl. 355. obch. zák.). Dále a-cí zoveme nárok na vnitřní rozšiřování práva, t. j. na vzrůst podílu ideálního odpadnutím některé z osob spolu oprávněných (na př. při výminku bytu, zřízeném pro oba manžely společně a nerozdílně, když zemře jeden z nich, může druhý požadovati celek tak, jak příslušel oběma), konečně přirozeně nastávající zvětšení podílu dědice neb odkazatele spolu s jinými na jakousi věc neb právo poukázaného, odpadne-li některý ze spolukonkurrentů. – Srv. Accrescendi ius[red 1]. Kr.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Oprava dle oprav v 13 díle.