Ottův slovník naučný/Aki

Údaje o textu
Titulek: Aki
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 624–625. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aki: 1) V bot. Cupania (Blighia) sapida, strom z řádu Sapindaceí, rostoucí v Guinei a pěstovaný též v Indii záp. a na ostrovech antilských. Bývá 20–25 stop vys., s četnými větvemi, listy střídavými, lichozpeřenými a květy bílými, v hrozny nahloučenými. – Plodem jest masitá tobolka zvící vejce husího, obsahující tři šťavnatá semena. Má chuť příjemně nakyslou a jest poživatelna. S cukrem a skořicí užívá se jí proti průjmu. Květy s vodou destillované dávají parfum a kosmetické prostředky oblíbené u černošek. A. pěstuje se též ve sklenících v Anglii, kdež mívá někdy i plody. – A. novozeelandský, v bot. Metrosideros buxifolia, keř neb strom z Nov. Zeelandu, má vysoké, vzhůru trčící větve. Dává přetvrdé a trvanlivé dřevo, jehož s prospěchem se užívá k výrobě některých lodních nástrojů. – 2) A. viz Acrocomia.