Ottův slovník naučný/Akcidence

Údaje o textu
Titulek: Akcidence
Autor: Jindřich Šercl
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 615. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akcidence, akcidenční práce nazývají se v umění knihtiskařském drobnější, příležitostné výrobky, které kromě novin a větších spisů v knihtiskárnách se zhotovují, jako na př. veškeré formuláře pro úřady, továrny, obchodníky, živnostníky a společenský život vůbec. A-cí, jako oběžníků, adress, návěští, cenníků, prospektů, účtů, tabulek, navštívenek, poznámek. programmů atd. spotřebuje se za nynější doby co den ohromné množství. Avšak jsou také práce akcidenční, jichž provedení vyžaduje důkladnosti a nejpečlivější přesnosti (akcie, dlužní úpisy, zástavní listy atd.); konečně máme akcidence, jejichž vkusná, stkvělá a nádherná úprava (adressy, diplomy atd.) vyžaduje umělecké dovednosti vyrabitele, který s upotřebením všech grafických odvětví provádí vytříbeným vkusem díla dokonalá. Zvýšené požadavky obecenstva, jakož i nesmírné pokroky v písmolijectví přiměly knihtiskaře zvláště ve větších městech ke zřízení t. zv. akcidenčních tiskáren, jež výhradně se zabývají pracemi akcidenčními, zaměstnávají zručné, dovedné akcidenční sazeče a hojně jsou zásobeny akcidenčními stroji (viz Rychlostroje), jakož i akcidenčním písmem a okrasami všelikými. Šcl.