Ottův slovník naučný/Akcessorní

Údaje o textu
Titulek: Akcessorní
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 615. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akcessorní (z lat., vedlejší) právo jest takové, kteréž bez jiného hlavního právního poměru nemůže existovati; tak právo zástavní, rukojemství, úroky a smluvená pokuta bez pohledávky a pod. V novější době shledává se však, že mnohdy akcessorieta jest seslabena, tak že právo vedlejší ještě trvá, když již právo hlavní bylo pominulo, což má svůj důvod jednak v ochraně důvěry v knihy veřejné o věcech nemovitých (srv. §. 469. všeob. obč. z. rak.), jednak v zájmech obchodu (§. 1483 všeob. obč. z. ohledně zástavy ruční). Ještě více jest odloučeno právo vedlejší od hlavního v hypotéce vlastnické (Eigenthümerhypothek), pruského Landrechtu. Kr.