Ottův slovník naučný/Akcessista

Údaje o textu
Titulek: Akcessista
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 615. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Akcesista

Akcessista (z lat.) byl v Rakousku kancelářským úředníkem (zapisovatelem) u starých úřadů magistrátních až do r. 1849 a neměl pravidelně platu jsa v nižším služebním pořadí než kancelista. U sborových soudů sluli až do roku 1873 a-ty placení úředníci kancelářští ve XII. diétní třídě (jako kancelisté), z kterých byli jmenováni officiálové. Kr.