Údaje o textu
Titulek: Akai
Autor: František Brábek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 607. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akai Petr (řeholním jménem Krištof), člen tov. Ježíšova, dr. filos. a prof. v Košici, * 1706 v Radné trenčínské župy. Z přírodovědeckých jeho prací zasluhuje povšimnutí: Cosmographia (v Košici 1741). † v Turč. Sv. Martině 1766. Obšírný životopis jeho obsažen v Horányiově díle (A kegyesrendi isók: Spisovatelé z řádu Piaristů), v encyklop. Sp. Sv. Štěp. a v přírodovědeckém časopise maďarském Természettudományi közlöny (z r. 1871). Bbk.