Ottův slovník naučný/Aithalidés

Údaje o textu
Titulek: Aithalidés
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 556. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aithalidés (Αἰθαλίδης), lat. Aethalides. A. thessalský, syn Herma a Eupolemeie. dcery Myrmidonovy, hlasatel Argonautův a výtečný lučištník, jemuž božský otec jeho udělil dar paměti neumořitelné a ještě v podsvětí trvající a jenž pak střídavě na zemi i v podsvětí žíti směl. Důležitý úkol přidělil mu Pythagoras v učení svém o stěhování duší: Aithalidova totiž duše, nemohouc ani v podsvětí ničeho zapomenouti, podržela prý povědomí o tom, že z těla A-dova přešla v tělo Euforbovo, odtud v Hermotimovo, pak Pyrrhovo a posléze Pythagorovo.