Údaje o textu
Titulek: Aisne
Autor: Vojtěch Mayerhofer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 553. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Aisne (přítok Oise)
Související články ve Wikipedii:
Aisne (departement)

Aisne [én], řeka v severní Francii, stará Axona, přítok Oisy, temení se v jižních výběžcích Ardenneského lesa vých. od Vaubecourtu, protéká směrem sev.-záp. departementy marneský, ardenneský, v němžto stává se splavnou, pak směrem záp. dep. aisneský, vnímá s pravé strany Airu a Vauxu, s levé Veslu (všecky splavné) a končí svou dráhu 279 km dlouhou 3 km nad Compiègne jsouc splavna asi na 120 km. – Dle ní nazván a-ský departement, jenž zaujímaje části bývalých provincií lle de France, Picardie a Brie má rozlohu 7353 km2 a hraničí na severo-vých. s Belgií, na východě s dep. ardenneským a marneským, na jih se seine-et-marneským, na západ s dep. oiseským a sommeskvm a na sever s dep. severním (du Nord). Téměř celý departement náleží k úvodí Seiny, severní jeho čásť jest plochá, jižní pahorkatá a z velké části pokryta šírými, krásnými lesy bukovými, habrovými, dubovými, jasanovými a březovými, v nichž žije množství zvěře. Vodních drah má hojnost, přirozených i umělých, zejména jsou to řeky: Somme, Skalda (Escaut), Sambre, Oise, Serre, Marne, Ourcq a Aisne, pak průplavy saint-quentinský, nejdůležitější, spojující Sommu se Skaldou, 68 km dlouhý, crozatský, manicampský, oiseský, ardenneský, fčreský, aisne-marneský (z Condé do Berry au Bac, důležitý dopravou uhlí zvláště pro město Rheims), sommeský a j., mající úhrnem 185 km. Úrodné kraje jeho jsou pečlivě vzdělány a polní i lesní hospodářství velmi pokročilé; zejména pěstuje se všeliké obilí, jehož asi třetina se vyváží, cukrovka, len, chmel, konopí, rostliny olejnaté a pícní, boby (soissonské), artičoky (laonské a chaunyské) a j., a bohaté lučiny zdejší zásobují Paříž senem. I chovem dobytka patří a-ský dep. k nejpokročilejším krajům francouzským a zvláště ovčářství pěstuje se zde v rozsáhlých rozměrech; též značný jest chov drůbeže. Neméně utěšený jest rozvoj průmyslový; jsou zde továrny na zboží vlněné a bavlněné (středisko Saint-Quentin), dřevěné a železné, plátno, lučebniny, sklárny (znamenitá zrcadla v Saint-Gobainu), asi 90 cukrovarů, mlýny a j. Též vydatný jest obchod se skalicí a ledkem. Co do prostředků kommunikačních jest a-ský dep. opatřen sítí dobrých silnic a několika traťmi železničnými, z nichž hlavní, totiž severní a východní dráha franc., křižují se v Laonu. Obyvatelstva r. 1886 bylo 555.925 duší (z nich 13.106 cizinců), bydlících v 837 obcích, 37 kantonech a 5 arrondisementech: laonském, château-thierryském, saint-quentinském, soissonském a vervinském. Hlavním městem departementu jest Laon; pevnosti Fère a Soissons; sídla biskupská Soissons a Laon, kromě toho v Reimsu jest světicí biskup; appellační soud zasedá v Amiensu. f.