Údaje o textu
Titulek: Aisón
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 553. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aisón (Αἴσων), lat. Aeson (myth.), syn Kréthea, syna Aiolova, a Tyry, dcery Salmóneovy, otec Iasonův a Promachův. Jakožto synu prvorozenému přináležela mu vláda v Iólku, kteréžto však nevlastní jeho bratr Pelias neprávem se zmocnil. Obávaje se odtud pomsty, Pelias ještě po létech, kdy vrátiti se měla již výprava Argonautů zpět do Řecka, odhodlal se A-a na dobro odstraniti; avšak A. vyžádav si, aby sám usmrtiti se směl, krve obětního býka se napil i zemřel. Dle pověsti jiné (přijaté Ovidiem) A. dožil se však, ač letitý a sešlý věkem, návratu Argonautův i omlazen na to kouzly Médeiinými. Dnl.