Ottův slovník naučný/Aigofagos

Údaje o textu
Titulek: Aigofagos
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 531. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aigofagos (Αἰγοφάγος), příjmení bohyně Héry (»kozy pojídající«). Héra příjmením A. měla chrám ve Spartě, kdež zvykem bylo obětovati jí kozy. O původě kultu toho vypravovala pověst, že založil jej Héraklés po boji se syny Hippokoóntovými, chtěje se nějak odsloužiti nepřátelské jemu Héře, která za boje toho nebyla mu nepříznivou, a nemaje právě jiného obětního zvířete po ruce než kozu. Dnl.