Údaje o textu
Titulek: Aigion
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 529. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aigion (Aegium), do nedávna Vostica, pobř. m. v Achaii peloponnéské, opodál ústí řeky Selinunta, bylo jedno ze 12 měst achajských a po sřícení města Heliky (r. 394 př. Kr.) sídlem vlády spolkové. Pausanias zvláště zmiňuje se v něm o svatyni Eileithyiině se sochou bohyně, kterou zhotovil Messéňan Damofon. Mimo to byly v městě slavné chrámy Asklépiův, Athénin a Héřin. Dle pověsti svolal prý Agamemnón do A-ia úradu Hellénů před válkou trojskou, na paměť čehož založen na pobřeží mořském chrám Dia Homagyria. – Dnešní A. jest eparchiálné město s přístavem hojně navštěvovaným a 6000 obyv. Pšk.