Ottův slovník naučný/Aigialeus

Údaje o textu
Titulek: Aigialeus
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 524. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aigialeus (Αἰγιαλεύς) v myth. řec.: 1) A. syn Inachův a Meliin, jejž Sikyónští pokládali za svého praotce i prvního vládce kraje sikyónského (kterýžto prý zprvu jmenoval se po něm Aigialeia) a spolu za zakladatele města Sikyóna. – 2) A. syn Adrastův a Démónassin, kterýžto jediný z Epigonů před Thébami padl, a to rukou Laodamantovou. V Pégách megarských měl héróon, nazvané Aigialeion. Dnl.