Ottův slovník naučný/Aigialeis

Údaje o textu
Titulek: Aigialeis
Autor: Antonín Gottwald
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 524. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aigialeis, jméno čtvrté fyly v Sikyónu, kterou tvořili obyvatelé, již nebyli dórského původu. Za Kleisthena bylo jméno její Archelaoi, po jeho smrti změněno však v A. Zdali však fyla ta již před Kleisthenem tak zvána byla, nejisto jest. Gd.