Ottův slovník naučný/Aigeovci

Údaje o textu
Titulek: Aigeovci
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 523. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aigeovci (Αἰγεῖδαι) slul prastarý rod thébský, který se rozšířil velmi záhy též za hranice boiótské. Z rodu toho pocházel básník Pindaros. Podlé staré pověsti thébské spojila se čásť A-ců s Dóry a vytáhla s nimi do Peloponnésu, kdež Sparťanům při dobývání města Amyklai pomáhala. Lakónská pověsť, zachovaná u Hérodota (IV, 147) odvozovala původ spartských A-ců od Aigea, kterýž byl poručníkem nedospělých králů Proklea a Eurysthena, a když dorostli, s osadníky dórskými a některými Minyovci zabral ostrov Theru. Odtud účastnili se A. také při založení Kyrény na pobřeží africkém a jiná čásť jich pod Télemachem odebrala se do Sicilie, kdež v Akragantě rodinou Emmenovců byli zastoupeni.