Údaje o textu
Titulek: Aids
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 522. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aids [èdz] nazývaly se v Anglii pův. příspěvky, jichž pachtýři v dobách nouze dobrovolně poskytovali svým lordům; avšak tito časem navykli si pokládati je za věci práva a ne dobré vůle. A. požadovaly se z podobných příčin jako franc. aides a jsou ovšem již dávno parlamentárně odstraněny. Aid of the King jest královská pomoc, o niž prosí královi pachtýři, a to pro nájemné, jehož jiní od nich požadují. V takových případech přerušuje se jednání, dokud rada králova neb královnina neprohlásí, co Jeho nebo Její Veličenstvo jest hotovo povolit, aby samo újmy neutrpělo. Sr. ostatně Aides.