Údaje o textu
Titulek: Ahmes
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 490. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ahmes, jméno egyptských králů: 1) A., prvý král XVIII. dynastie (u Manethona Amosis), šťastně pokračoval ve válce proti cizím králům v Deltě, zvaným Hyksós, již byl započal kníže Ra-Sekenen v horní zemi. Po dlouhých bojích, o nichž podává zprávu náhrobní nápis velitele loďstva A-a v El Kábu, vzat Hauar, hlavní tábor cizinců, načež král přenesl válku do Asie. Srovnáním zpráv domácích s Manethonem dovídáme se, že v této válce byl A. podporován hojně Aethiopy. Tím byl Egypt od dlouholetého panství osvobozen, načež počala doba jeho slávy. A. sám zahájil výboje na jihu proti núbským kmenům, které přinutil k uznání svrchovanosti. Po té obrátil zření k obnově zašlého blahobytu a památek chrámových. Dle vlastní zprávy jal se ve 22. roce svého kralování obnovovati svatyně a chrámy, od cizinců zpuštěné, zvláště ve Thébách a v Memfidě, a užil prvý ku pracím válečných zajatcův a národů podrobenýchSláva města Théb, později až do Hellady proniklá, jím byla nejprve způsobena. Zemřel po panování 25letém (dle Synkella), zanechav trůn manželce své aethiopské, jménem A.-Nofertari, a synu Amenhotepu I. Mrtvola králova byla nalezena v dřevěné rakvi v pohřebišti Dér el Baharí. Při nejistotě egyptské chronologie nelze kralování jeho určitě zařaditi; Lepsius klade je do r. 1684–1659 př. Kr. – 2) A. II. viz Amasis. Pšk.