Ottův slovník naučný/Ahmed Vefík paša

Údaje o textu
Titulek: Ahmed Vefík paša
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 490. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Ahmed Vefík paša, státník a spisovatel tur. (* kol. roku 1818 neb 1820 v Cařihradě). Vzdělav se hlavně linguisticky v Paříži zastával od r. 1847 různá místa ve vyšší službě správní a diplomatické. Roku 1849 jmenován místo Fuáda paše kommissařem v knížectvích dunajských, od roku 1851–55 byl vyslancem v Persii, kde překazil allianci s Ruskem, postupně pak stal se členem státní rady, vysoké rady vojenské a kommisse zřízené nad tanzímáty (základní zákony pro správu říše tur.) R. 1857 byl několik měsíců ministrem spravedlnosti, 1860 a 1861 vyjednával v Paříži o obsazení Syrie vojskem franc. V parlamentě svolaném Abdul Hámidem byl jmenován předsedou. V ún. 1878 jmenován ministrem vnitra a předsedou rady státní, rozpustil parlament a podepsal mír svatoštěpánský. Musil však za nedlouho ustoupiti útokům nepřátel a 1879 jmenován generálním guvernérem bagdádským; 1882 jmenován předsedou rady ministerské, ale již za tři dni musil ustoupiti ministerstvu Saíd pašovu; od těch dob žije v soukromí. – A. V. p. mluví několika jazyky, do tur. přeložil nejen většinu veseloher Molièrových, ale i některé přední kusy Shakespearovy a Schillerovy. Sám na základě studií historických a statistických počal vydávati r. 1847 statistické letopisy o Turecku: Sálnáme (Kalendář cís. tur.), slovník tur. Lugat-i-osmánijje (r. 1877) a příruční zeměpis pro školy národní.