Ottův slovník naučný/Ahiri

Údaje o textu
Titulek: Ahiri
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 485. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ahiri, rozsáhlá obec v Indii, v okr. čándském, v centr. provinciích; má na 6917 km2 25.896 obyv. (1881) v 309 vesnicích. Fl.