Ottův slovník naučný/Ahir

Údaje o textu
Titulek: Ahir
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 485. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ahir: 1) Říše africká viz Air.

2) A., v centr. Indii, v centr. provinciích, v severozáp. prov., v Bengálu atd. všeobecné označení pastýřských kmenů, jež tvoří kastu pro sebe. Census r. 1881 jich vykázal 9,271.356. Zabývají se z větší části chovem dobytka a prodejem mléka. Fl.