Ottův slovník naučný/Agroteras thysia

Údaje o textu
Titulek: Agroteras thysia
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 476. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související: Ottův slovník naučný/Artemis
Související na Wikidatech: Agroteras Thysia

Agroteras thysia (Ἀγροτερᾶς[red 1] θυσία), výroční oběť pěti set koz, přinášená bohyni Athéně, příjmením Agrotera (viz čl. Athéné), o jejímžto původě vypravovalo se toto: Když Dareios s vojskem perským zaplavil Řecko, tu polemarch Kallimachos Athéně zaslíbil tolik obětních koz, kolik by padlo nepřátel. Ale když napotom po veškeré Attice sehnati se nedal dostatečný počet koz, ustanoveno, že každoročně obětovati se bude jich pět set, dokud by se nedosáhlo úhrnného počtu padlých Peršanův. — Viz Saglio Daremberg, Dictionnaire des antiq. grecques et romaines, s. v. Dnl.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Podle Oprav na konci I. dílu: 476 str., 2. sl., 15. řád. zdola, čti Αγροτέρας. (dostupné online) Správný zápis však je ἀγροτέρας, viz díl druhý, s. 802 (dostupné online).