Údaje o textu
Titulek: Agrios
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 472. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Apollón, Dionýsos, Agrius a Agrios

Agrios, v řec. bajesl.: 1) A., příjmení boha Apollóna. – 2)., příjmení boha Dionýsa. – 3) A., syn boha Aréa a Démoniky. – 4) A., jeden z kentaurů, již přepadli Héraklea v jeskyni Folově ve Folech. – 5) A., jeden z gigantů, jehož v boji gigantském Moiry palicemi železnými utloukly. – 6) A., Kalydóňan, syn Porthaonův nebo Portheův, bratr Oineův a Melanův. Synové jeho zbavivše Oinea trůnu dosadili naň A-ia; později však Diomédés Argejský, vnuk Oineův, zabil syny A-iovy (vyjma Onchesta a Thersita) i donutil A-ia vzdáti se vlády, načež tento se oběsil; dle jiné pověsti (užité na př. v nedochované tragédii Euripidově »Oineus«) zároveň se syny svými byl zabit. – 7) A., syn Odysseův a Kirčin, jenž s bratry svými Latinem i Télegonem dle pověsti vládl na dálných březích moře tyrrhénského. Dnl.