Ottův slovník naučný/Agresti

Údaje o textu
Titulek: Agresti
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 467. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Agresti Alberto, spis. ital., * 24. října 1844 v Neapoli. Po některý čas věnoval se právnictví jako obhájce v trestních věcech. Maje však dostatečné jmění oddal se zúplna literatuře a jest nyní prof. literatury italské na universitě neapolské. R. 1863 vydal první svá dramata, která však nemají takové ceny jako jeho studie literární o nejstarší době dramatického básnictví italského. Z těchto vynikají zvláště Studii sulla commedia italiana del secolo XVI., vydané akademií neapolskou, pak Il negro nella commedia del 500. Zmínky zasluhují též jeho kritické studie o Vergiliovi a Dantovi.