Údaje o textu
Titulek: Agnolo
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 453. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

d'Agnolo [daňolo] Baccio, ital. stavitel, * 1460 ve Florencii, † 1543 tamže. Původně byl tesařem a řezbářem a nevzdal se tohoto zaměstnání, ani když v létech 1506–29 stal se vrchním stavitelem dómu florenckého. Jakožto stavitel snažil se sjednotiti sloh římské pozdní renaissance a její bohatost v rozčlenění façady s přísnými tvary florenckými a zaváděl mnohé novoty charakteristické pro italské stavitelství, jako na př. obkládání dveří a oken vyčnívajícími sloupci a přístřeším. Hlavní jeho stavby jsou: Palazzo Bartolini, Palazzo Pecori-Giraldi, Casa Lanfredini, věže chrámů San Spirito a San Miniato al Monte a j. Od něho pocházejí také uměle řezané stolice chórové v chrámu Sta Maria Novella a nástropní řezby v radnici a v kapli paláce Vecchio ve Florencii.