Údaje o textu
Titulek: Agmen
Autor: Karel Cumpfe
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 450. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agmen (lat.), vojsko na pochodu. Římské vojsko táhlo, pokud možno, v širokých řadách; na všech stranách rozptýlena byla malá oddělení jízdy neb lehké pěchoty, aby hlavní voj nemohl náhle býti zaskočen. Bylo-li se báti útoku nepřátelského, byla zavazadla uprostřed voje. Cfe.