Ottův slovník naučný/Agathologie

Údaje o textu
Titulek: Agathologie
Autor: Josef Durdík
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 435. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agathologie (z řec.). Podlé hlavních dvou významů, které má řecké slovo ἀγαθόν (agathon) jako latinské bonum (dobro i statek), jest a. buď nauka o dobru, dobrověda, nebo nauka o statcích, statkosloví, zvláště o statku svrchovaném, nejvyšším (summum bonum, finis bonorum). Dd.