Ottův slovník naučný/Agasonia

Údaje o textu
Titulek: Agasonia
Autor: Jaromír Čelakovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 429. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agasonia, officium agasonis, úřad podkoního viz Agaso. JČ.