Ottův slovník naučný/Agapito

Údaje o textu
Titulek: Agapito
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 424. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Agapito: 1) Vít, chorv. malíř, jenž žil v první polovici XVIII. stol.; připomíná se výslovně k r. 1732. Znám jest jmenovitě krásným svým obrazem Klanění se pastýřů ze sbírky kardinála Feše. – 2) A. Andrija, malíř a stavitel rodem z Buzeta v Istrii, byl okolo r. 1810 cís. stavitelským úředníkem v Lublani, odkudž provedl opravy mnohých vzácných stavitel. památek. Později žil v Terstu, kde maloval obrazy svatých. Zemřel r. 1817.