Ottův slovník naučný/Agapios

Údaje o textu
Titulek: Agapios
Autor: Josef Hanuš
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 423–424. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agapios Kréský žil kolem roku 1640 v klášteře athonském, vybral ze starších knih nábožná poučení s příklady a povídkami i sestavil je v knize Άμαρτολών σωτηρία, jež přeložena také do slovanštiny církevní a srbštiny. (Novaković, Primeri knjiž. i jez. 477. a 481.) Hš.