Ottův slovník naučný/Africanus

Údaje o textu
Titulek: Africanus
Autor: František Kropsbauer, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 344. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Africanus: 1) Sextus Caecilius, znamenitý praktický právník římský za cís. Marka Aurelia, sepsal 9 knih právních otázek (quaestiones), zvláště obtížných k rozřešení. Odtud nazýváno ustanovení těžko srozumitelné prostě questio Africana. Vydal 20 knih dopisů právnických (epistolae). Kr.

2) A. Sextus Iulius, zakladatel srovnávací chronologie pohanskokřesťanské, vrstevník Septimia Severa a Gordiána III., sepsal důležité dílo chronologické Πενταβιβλιον ΖρονΟλογιχόν, sahající od stvoření světa až po rok 221 po Kr. a obsahující dle jeho výpočtu 5723 roky. Dílo to ztraceno a známe je jen ze zlomků, které se zachovaly u křesťanských spisovatelů, zvláště hojně v Eusebiově Chronicon. (Zlomky ty, mezi nimi na př. seznam vítězů při hrách olympijských, sebral a vysvětlil Pouth v 2. díle spisu Reliquiae sacrae.) I z druhého díla A-novi přičítaného, obsahu hlavně přírodovědeckého (výpisky z různých spisovatelů), Κεστοι zvaného zachovaly se rovněž jen zlomky. Zachovala se od něho Epistola ad Originem de Susannae historia (vytišt. v Basil. 1674), kdež historickou pravdivost legendy té popíral. Pocházeje ze Sýrie či Libye byl presbyterem v Nikopoli v Palestině a zemřel kolem r. 232. Srovn. Gelzer, Sextus Julius Africanus und die byzant. Chronologie (Lipsko 1880).