Ottův slovník naučný/Afeidas

Údaje o textu
Titulek: Afeidas
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 320. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Afeidas v myth. řecké: 1) Syn Arkadův, jemuž po smrti otcově připadlo panství tegeiské. V Delfech stála prý socha jeho, zhotovená Antifanem argeiským. – 2) Afeidas: Syn Polypémonův z Alybanta, otec Epérita, za něhož se vydával Odysseus při návratě svém na Ithaku. Dnl.