Ottův slovník naučný/Afanasjevi

Údaje o textu
Titulek: Afanasjevi
Autor: Vavřinec Josef Dušek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 317. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Afanasjevi, bojarská rodina novgorodská, která věrně s jinými soustředila se kolem Marfy Borecké horující pro svobodu a neodvislost Novgoroda. Na veči (t. sněmě) měli v 2. pol. XV. st. převahu a cokoli si přáli, bylo ochotně povoleno. R. 1471 přepadl úřadující posadník Ananin s jinými bojary, mezi nimiž byli i A., nepřátelské sobě ulice Slavkovu a Nikitinu v Novgorodě a zloupili je. Z toho přišly veliké žaloby do Moskvy, k nimž připojováno, že strana panující drží s Litvou a chce Novgorod vzdáti králi polskému. Konečně r. 1475 Ivan Velký Vasiljevič, velkokníže a gosudar moskevský, přišel do Novgorodu a dne 26. list. zasedl na veliký soud, na němž strana Boreckých obžalována od svých protivníků; náčelníci její na rozkaz Ivanův zjímáni a dáni na rukojmí, k nim pak připojen, ač nežalován, Ivan Afanasjev a jeho syn Elevferij (Eleutherius) pod záminkou, že chtěli vydati Novgorod Polákům. Oba posláni do vyhnanství (Muroma) a jmění jejich propadlo velkoknížeti. Ze zajetí se již nevrátili. Kostomarov, Russk. istor. v žizneopisanijach I. čl. 13.; Solovjev, Istor. Rossiji V2 29 sl. Dšk.