Ottův slovník naučný/Aesopus Claudius

Údaje o textu
Titulek: Aesopus Claudius
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 292. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aesopus Claudius nebo Clodius, tragický herec a miláček římského obecenstva své doby. Byl právě tak proslulý ve svém oboru jako Roscius v komédii. Cicero s oběma důvěrně obcoval a hleděl pomocí jich zdokonaliti se hlavně v přednesu řečnickém. – Ačkoli Ae-povým hlavním oborem byla tragédie, přece vynikal i v komédii. Vlastnosti, které činily jej výtečným hercem, byly tyto: mohutný a zvučný hlas, mocný přednes, uchvacující pathos, zvláštní a téměř nedostižná dokonalost ve výrazu a posuncích (Cic. de div. I. 80.). Hlavních úloh, ve kterých vystupoval, byl počet značný, na př. Agamemnon, Aiax, Andromacha, Atreus, Eurypylus, Teucer a j. Když již umění svého se vzdal, vystoupil ještě jednou jako stařec r. 55 př. Kr., když Pompejus dával hry v divadle nádherném, kteréž nově byl zbudoval. Ale lépe býval by učinil, praví Cicero (epist. ad fam. VII. 1.), kdyby nebyl vystoupil, neboť hlas selhal mu právě na tom místě, kde měl učiniti největší effekt. Jmění zůstavil veliké, kteréž však marnotratný syn jeho brzy prohýřil. Jméno Ae. poukazuje k tomu, že rodem byl Řek. – Srv. O. Ribbeck, Die römische Tragödie im Zeitalter der Republik, str. 674. Pk.