Ottův slovník naučný/Aeskulin

Údaje o textu
Titulek: Aeskulin
Autor: Bohuslav Raýman, Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 292. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aeskulin, C15H16O9 náleží mezi glykosidy, t. j. sloučeniny cukru s látkami aromatickými. Nalézá se v kůře maďalové, z níž jej připravujeme buď přímo, aneb lépe z jejího extraktu. Vodné i alkoholické roztoky ae-u fluoreskují krásně do modra, i mizí kmitání to, přidáme-li kyseliny; žíravinami se opět vzbuzuje. Hlubším působením kyselin aneb tepla, ba i pouhým kvašením štěpí se ae. v aeskuletin a cukr hroznový. V lékařství se doporučuje co lék protihorečný za surrogát chininu. Rn. Peč.