Ottův slovník naučný/Aegofonie

Údaje o textu
Titulek: Aegofonie
Autor: Emerich Maixner
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 257. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aegofonie (z řec. αἴξ = koza a φωνή = hlas), mekání, hlas mekavý, jistý druh hlasu trubicového, prozrazující se při poslechu hrudi zvláštním zachvíváním a přerušováním hlasu, které na mekání kozy neb nosový přízvuk hlasu upomíná. Pokud zkušenost učí, vyskytuje se hlavně při výpotcích pohrudnice, zánětu a rozměrném tuberkulsním infiltrátu plicním, majíc stejnou váhu jako hlas trubicový. Nezbytnou podmínkou jest, aby průdušky nebyly dokonale stlačeny a do jisté míry chvíti se mohly. Mx.