Ottův slovník naučný/Aegoceras

Údaje o textu
Titulek: Aegoceras
Autor: Filip Počta
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 257. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aegoceras Waagen, ammonit z čel. Aegoceratid (viz Ammonoidea), které vyznačují se závitky znenáhla jen na tlouštce přibírajícími a na povrchu jednoduchými žebry ozdobenými. Rod ten vyskytuje se hlavně ve zpodním a středním liasu a rozděluje se dle Hyatta na 5 podrodů: Microceras, Platypleuroceras, Microderoceras, Deroceras a Liparoceras. Pa.