Ottův slovník naučný/Adventisté

Údaje o textu
Titulek: Adventisté
Autor: František Xaver Kryštůfek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 240. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Adventisté sedmého dne

Adventisté slují ve Spojených Obcích severoamer. blouzniví sektáři, kteří očekávají brzký příchod Kristův na soud. Podnět k sektě té dal William Miller (* 1782 v Pittsfieldě v Massachusettsu; † 1849) hlásaje na veřejných místech v New-Yorce a Bostoně konec světa r. 1843; když však Kristus roku toho na soud nepřišel, položil znova konec světa na 23. října 1847. Lidé připravovali se k tomuto hroznému dni, kupovali si nové šaty, tu noc před 23. trávili na modlitbách a přese všecko zklamání setrvali ve svém blouznění. Sekta a-tů trvá dále, má kolem 95.000 vyznavačů, zřídila si universitu a velkou knihtiskárnu a vydává časopisy, aby pomocí jich učení své šířila. Dr. F. X. Kryštůfek.