Ottův slovník naučný/Adria (planetka)

Údaje o textu
Titulek: Adria
Autor: Gustav Gruss
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 234. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adria, planetoida, objevená J. Palisou v Pulji dne 23. dub. 1875. Označení 143 Gs.