Ottův slovník naučný/Adria

Údaje o textu
Titulek: Adria
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 234. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Adria, Hadria: 1) Město prvotně umbrijské, potom etrurské při ústí ř. Pádu; mělo přístav na moři Jaderském, jemuž dalo též jméno. Dionysios Starší, panovník syrakuský, zmocnil se okolo 394 př. Kr. města toho. Odtud pocházel cís. Adrián. – Nynější A., též A. Veneta zvaná, jest vystavěna na zříceninách starého města a naplaveninou oddělena od moře na 21 km; rozkládá se na Canale bianco, rameni Pádu, a na boční dráze legnanoadrijské, má biskupské gymnasium, továrnu na kameninu a čilý obchod se žitem, vínem, koží, hliněným zbožím, krmným dobytkem, koni a rybami. Pozoruhodny jsou stará kathedrála a radnice; v městě i okolí nalézají se dosud starožitnosti etrurské a římské. Proslulé bývalo někdy víno v okolí zdejším pěstované. A. město má asi 7400, obec 15.806 obyv. (1881), distrikt v 9 obcích 41.477 ob. – 2) A. prastaré město picenské, nyní Atri (v. t.).