Ottův slovník naučný/Adrampet

Údaje o textu
Titulek: Adrampet
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 231–232. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adrampet, přístav v obci Pattukotě, okresu tandžorského, v presidentství madrasském; leží západně od mysu Point Kalimere. Okolní obyvatelstvo zaměstnává se hlavně rybolovem a vyráběním soli ze solného močálu, jenž vládě náleží a na východ od města se rozkládá; průměrný důchod roční z výroby soli obnáší 15.000 (150.000 zl. ve zl.); mimo to rozváží ryby až do Tričinopole a vede obchod hlavně s Cejlonem, kam vyváží rýži na výměnu za betel a dříví. Dovoz roku 1880–81 obnášel 37.285 ₤, vývoz: 44.190 ₤. Fl.