Ottův slovník naučný/Administrátor

Údaje o textu
Titulek: Administrátor
Autor: Alois Jirák, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 216. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Administrátor (církev)

Administrátor (z lat.), správce, plnomocník, zástupce ustanovený ke správě majetku cizího, k zastupování úřadu nebo hodnosti nějaké.

1) A. farní jest výpomocný kněz Administrátor, v uherské správě správce úřadu župního Administrátor farní jest výpomocný kněz, který přidán bývá faráři k vedení duchovní správy neschopnému (a. in spiritualibus), a při vedení duchovní správy jest od faráře úplně nezávislý. Vede-li a. správu obročí farního, sluje a. in temporalibus. Nejčastěji bývá mu obé svěřeno, hlavně při uprázdněném beneficiu za jistý měsíční poplatek. V tomto případě vzhledem k správě duchovní má tytéž povinnosti jako farář při beneficiu osazeném; hledíc k obročí vede správu tohoto a po dosazení nového faráře skládá účty ze své správy a rozděluje podlé zvláštních, u nás v Rakousku platných zákonů příjmy interkalární, t. j. docílené během roku, v němž bylo beneficium uprázdněno, mezi tři zákonem ustanovené podílníky: a) předchůdce neb jeho dědice, b) nástupce v obročí a c) matici náboženskou. Za účelem tohoto rozdělení sepisuje a. zvláštní protokol separační čili protokol o oddělení úrody, v němž musí označiti příjmy, vydání obroční a konečné vyrovnání mezi zmíněnými podílníky. Po schválení čili adustování separačního protokolu musí a. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sepsati ještě účet interkalární čili o příjmech a vydáních týkajících se pouze fondu interkalárního čili matice náboženské. Jrk.

2) A. nazýval se v uherské správě politické před rokem 1848 správce úřadu župního.

3) A. v hospodářství zemědělském viz Administrace.