Údaje o textu
Titulek: Aditis
Autor: Josef Zubatý
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 206. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aditis (neobmezenost, či neobmezená), jméno bohyně staroindické, jakési, ovšem (zvl. v nejstarších památkách) nedosti určité personifikace nekonečnosti všehomíra. V hymnech védských jmenuje se nejčastěji jakožto matka Áditjů, jakožto bytost bdící nad mravní dokonalostí lidstva, časem i jakožto bytost ve smysle pantheistickém obsahující vesmír. Alf. Hillebrandt, Über die Göttin Aditi (Vratislav 1876). Ztý.