Ottův slovník naučný/Additio sapientum

Údaje o textu
Titulek: Additio sapientum
Autor: Jaromír Čelakovský
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 188. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Additio sapientum (lat.) zove se sbírka právních naučení neb nálezů (iudicia), vynesených dvěma znalci národního frizského práva, Wulemarem a Saxmundem, která tvoří přídavek sepsání tohoto práva obsaženého v tak zv. Lex Frisionum. A. s. rozdělena je na 12 titulův a dle mínění Hollanďana de Geera byla sepsána v X. neb XI. století ve středním Frizsku, načež spojena byla s hlavním textem národního práva frizského. Kompilace takto povstalá byla napotom rozmnožena ve Východním i Západním Frizsku novými články, obsahujícími odchylky obyčejového práva v těchto krajinách. JČ.