Ottův slovník naučný/Adalbert I.

Údaje o textu
Titulek: Adalbert I.
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 159. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Adalbert I., z rodu Babenberků, markrabě rakouský (1018–1055), bratr a nástupce Jindřicha I., měl účastenství ve válce krále něm. Konráda II. se Štěpánem, králem uherským, a vedlé Jindřicha III. bojoval proti Břetislavovi I., kníž. českému, r. 1039. Platné služby prokázal králi něm., odraziv Maďary, když v únoru 1042 do Marky Východní vpadli. Byl při vítězných taženích Jindřicha III. do Uher (r. 1042, 1043, 1044) a statečně počínal si v krvavých a nešťastných bojích v létech 1050, 1051 a 1052. Císaři Jindřichovi III. ostal A. věren až do smrti (26. kv. 1055), kdy srotili se u veliké spiknutí knížata říšská proti Jindřichovi.