Ottův slovník naučný/Ad diem dictum

Údaje o textu
Titulek: Ad diem dictum
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 185. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Ad diem dictum (lat.), v den ustanovený; ad dies vitae, na dobu života.