Ottův slovník naučný/Acta Sanctorum (hinduismus)

Údaje o textu
Titulek: Acta Sanctorum
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 145. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acta Sanctorum u Hindů. V hinduismu jako v jiných náboženských soustavách shledáváme některé muže zvláště vynikající náboženskou oddaností a horlivostí. U Hindů jest hlavně tak v sektě váišnavů (ctitelů boha Višnu). Tito svatí nazývají se bhakta. V díle nazvaném Bhakta - Malá (Pletenec věřících) opěvuje a líčí se život a divotvorné působení těchto »Svatých«. Původně sepsal dílo toto okolo 1580 po Kr. Nábhádži v dialektu hindi. Obsahuje seznam s krátkými poznámkami o událostech spojených s životem jmenovaných osob. Později toto dílo poněkud rozšířil Nárájan Dás (v době Šáha Džahána v r. 1627 až 1658). Toto dílo rozlišuje se jménem Malá, kdežto ještě pozdější, více rozmnožené spracování téhož předmětu Krišná-Dásem (r. 1769 Samv. nebo 1713 po Kr.) známo jest jménem Tíká; konečně opatřen překlad téhož do všeobecnějšího nářečí hindustánského nejmenovaným autorem. Líčení života těchto svatých upomíná značně na týž předmět v katolickém náboženství, hlavně na líčení života dvanácti apoštolů. H. H. Wilson, Religions of the Hindus I., p. 8., 9.; Balfour, Cycl. Ind. I., 336 etc. Fl.