Ottův slovník naučný/Acta Pilati

Údaje o textu
Titulek: Acta Pilati
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 145. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Acta Pilati, apokryfní kniha obsahující zprávu o umučení Kristově, kterou podává Pilát císaři Tiberiovi. Kniha ta jest velmi stará, snad z počátku II. stol., psána řecky a je původu židovskokřesťanského. Viz latinský spis Tischendorfův (Lipsko 1855) a Lipsius, »Die Pilatusakten, kritisch untersucht« (Kiel, 1871).