Ottův slovník naučný/Acilia lex repetundarum

Údaje o textu
Titulek: Acilia lex repetundarum
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 126–127. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acilia lex repetundarum, dříve (až do výzkumů Th. Mommsenových a K. T. Zumptových) nazvaná lex Servilia repetundarum, jest z nejzajímavějších zbytků římských zákonů, které se nám v originále dochovaly. Nelze určiti, kdy bylo nalezeno 11 zlomků velké kovové desky obsahujici částky zákona tohoto; jisto jest však, že zlomky tyto, z nichž zůstalo již jen 9 a z těch několik ve dvorním kabinetu vídeňském, byly již ve středověku známy. Na zadní, drsné straně téže desky jest vyryta lex agraria (zákon o udílení státních polností) stáří neznámého. Zákon Aciliův přijat asi v r. 123–22 př. Kr. a čelil proti vyděračnému zneužívání moci úřední, hlavně přijímáním vynucených darův. Důležitost jeho spočívá v tom, že zapovídá, by o zločinech zneužití moci úřední nesoudili senátoři, kteří svým soudruhům pravidelně nadržovali, a dále, že se snažil obmeziti ustavičné doplňování trestního řízení, kterýmž se vyšetřování uměle do nekonečna protahovalo. Kr.