Ottův slovník naučný/Accolade

Údaje o textu
Titulek: Accolade
Autor: Karel Teige
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 118. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Accolade [akolád] (fr., čes. spona), v hudbě sluje vlnitá nebo přímá čára spojující dvě neb více liniových soustav; značí, že noty ve spojených takto soustavách k sobě náležejí. Vyskytuje se v partiturách, skladbách klavírních, varhanních, harfových a pod. Ostatně viz Akkolada. KTe.