Ottův slovník naučný/Abd rabbihi

Údaje o textu
Titulek: Abd rabbihi
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 35. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ibn Abd rabbihi (arab. sluha pána svého) * 860 v Kordově, propuštěnec rodiny Omajjovců, výtečný básník (zvl. satirický), filolog a historik, † 940. Napsal Alykd alfaríd (šňůra perel) o 25 knihách (50 dílů) nadepsaných jménem některé perly neb některého drahokamu, obsahu hlavně historického a státovědeckého. Vydáno ve 3 dílech v Buláku 1876. Výtahy od F. Fresnela, Lettres sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme (Paris 1836), dále Journal asiatique 3. Serie III.–IV. Vydal i Annály Kordovské a sbírku svých básní ve 20 sešitech, jichž však neznáme. Dk.